Medlemsarbete (f.d. arbetsplikt)

För att kunna ha banan spelbar med en rimlig ekonomisk insats för våra medlemmar har vi valt att komplettera
den ekonomiska insatsen med en arbetsinsats. Varje medlem betalar en arbetsavgift på 250:- per år.
Denna avgift återbetalas efter utfört arbete.
Observera att en arbetsinsats är mycket mer värd för klubben än en inbetalad peng!

För närvarande finns det tre sätt att utföra sin arbetsinsats så det borde finnas ett sätt som passar varje medlem.
1) Ett arbetspass på tennisbanan, minst 2 timmar (t.ex rensa ogräs, sprida grus eller välta)
2) Två halvdags pass i kiosken under vecka 31 – vår tävlingsvecka
3) En veckas underhållspass då man bl.a.vattnar och rensar ogräs vid behov.

Har du önskemål om vilken typ av arbetsplikt du vill göra går det bra att kontakta vår banansvariga, Rasmus Åström.Senaste ändringen på denna sida gjordes den 21 september 2016